เกี่ยวกับเรา

"เพราะสมองต้องพัฒนาไปทั้ง 2 ด้าน"

แฟรนไชส์ศิลปะ Sense Art เป็นสถาบันสอนศิลปะสำหรับเด็กอายุ 2-12 ปี
ด้วยกิจกรรมศิลปะแบบบูรณาการ ที่ส่งเสริมทักษะ และพัฒนาการของเด็ก
ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมถึง
ความสนุกสนานในการทำกิจกรรมศิลปะ

จุดเด่นของแฟรนไชส์ศิลปะเด็กเซ็นส์อาร์ต

  • หลักสูตรการเรียนศิลปะแบบบูรณาการ
  • กิจกรรมที่ครบครันทั้งทางกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านทักษะ 
  • เน้นการเรียนรู้ด้วยความสนุก และความสุขของผู้เรียนเป็นหลัก
  • กิจกรรมที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตามผู้เรียนได้ ทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อ